Include domain filter

Dette Google Analytics filter er eksempelvis relevant, hvis du bruger den samme Google Analytics UA-ejendomskode på tværs af flere domæner eller subdomæner, men ønsker en Google Analytics visning, hvor der kun vises data for enkelte domæner eller subdomæner.

Include domain filter